Wat is het Jeugdplan - Hoe werkt het plan?
Jeugdplan hockey Hoe werkt het plan? Persoonlijk opleidingsplan Hockey technische raad   Referenties

Goede oefenstof is nog geen garantie voor een goede training

Jeugdplan Hockey maakt gebruik van het kapitaal van de hockeyvereniging; de eigen mensen. Jeugdplan Hockey richt zich op de ontwikkeling van de trainers en hun begeleiding. Dit levert enthousiaste trainers op en zorgt voor kwalitatief goede trainingen met voor jeugdspelers veel plezier.

Trainers
Jeugdplan Hockey leert de trainer in een basisopleiding met andere ogen te kijken naar de oefenstof. Het leert de trainer om de oefenstof te interpreteren en aan te passen aan het niveau en leeftijd van de kinderen die hij training geeft. 
Daarna gaat de trainer aan de slag. Iedere training wordt voorbereid en gegeven aan de hand van doelstellingen die zijn afgestemd op het team dat ze training geven. De ontwikkeling van de trainer wordt nauwgezet gevolgd in een Persoonlijk Opleidingsplan.

Co÷rdinatoren
Trainers staan er niet alleen voor. Ze krijgen vanuit de club ondersteuning van een co÷rdinator. Dit is een belangrijke schakel in het plan. De co÷rdinator is, na een opleiding, de begeleider en het aanspreekpunt voor trainer(s) maar staat ook in direct contact met Jeugdplan Hockey.

Middelen
Jeugdplan Hockey stelt verschillende materialen ter beschikking ter ondersteuning van de trainers en co÷rdinatoren zoals werkmappen en oefenstof.