Opleidingen en Workshops
Workshop Intensiveren, differentiëren en stimuleren

In de praktijk blijkt dat trainers moeite hebben om een intensieve training te geven. De workshop Intensiveren, differentiëren en stimuleren is bij uitstek bedoeld voor de beginnende trainer. Trainers die recent zijn gestart met training geven en hiervoor nog geen of nauwelijks opleiding hebben gehad.

 

Doel:

 

De cursist kan na deze workshop bewust omgaan met de intensiteit van de training en de wijze van differentiëren. De cursist kan spelers op diverse manieren stimuleren tot een optimale prestatie.

 

Na deze workshop is de cursist bekend met:

1. het bepalen welke intensiteit gehanteerd kan worden tijdens een training.

2. de verschillende manieren waardoor een training intensiever gemaakt kan worden.

3. de verschillende manieren waarmee in een training gedifferentieerd kan worden.

4. het gebruik van middelen die spelers kunnen stimuleren.

 

Criteria:

 

1. Minimaal aantal deelnemers is 8, maximaal aantal deelnemers is 20.

2. De vereniging dient zelfstandig de uitnodiging naar de deelnemers te verzorgen.

3. De vereniging dient zorg te dragen voor de beschikbaarheid van een theorieruimte, een veld en trainingsmaterialen.

 

Inhoud:

 

Theorie:

- Intensiteit van een training.

- Differentiëren binnen een training.

- Stimuleren van een groep spelers.

- Opdracht.

 

Praktijk:

- Optimaliseren van een training.

- Gebruik van organisatie om intensiteit te reguleren

- Didactische werkvormen.

- Trainersgedrag.

 

Tijdsduur:

 

De workshop heeft een duur van ongeveer 3 uur en start om 19.00 uur, tenzij anders overeengekomen.

 

Aanmelding:

 

Aanmelding geschied door het volledig invullen van het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.jeugdplan.nl. Na het verzenden van het aanvraagformulier zal een offerte worden toegestuurd welke ondertekent dient te worden door de penningmeester.

 

Beschikbaarheid data:

 

U kunt beschikbare data inzien via www.jeugdplan.nl/agenda. In de rechterkolom van het inlogscherm kiest u de agenda van uw regio. U komt dan in de openbare agenda. Rechts onder in het venster kunt u in het veld “overzicht” het item “afspraken” kiezen. Indien u nu verder door de maanden bladert met de pijlen rechts- en linksboven krijgt u onderin het scherm een overzicht van de beschikbare data te zien.

 

Materialen:

 

De vereniging dient zorg te dragen voor:

- een theorieruimte

- een beschikbaar hockeyveld

- 100 hockeyballen

- 25 pilonnen

- 10 hesjes

 

Alle deelnemers ontvangen tijdens de workshop een reader met naslagwerk over de workshop.

 

Kosten:

 

190,00 € ex. BTW en reiskosten

Ga terug naar het overzicht

Deze opleiding / workshop aanvragen >>