Opleidingen en Workshops
Workshop Methodiek

Welke weg wordt bewandeld om een techniek of tactiek aan te leren? In hoeverre staat het trainen van de diverse thema’s in het teken van de wedstrijdsituatie? Tijdens deze workshop worden methodische stappen aangeleerd aan de hand waarvan de trainer diverse thema’s over kan brengen op de kinderen. De stappen in de methodiek leveren ook bij uitstek nieuwe middelen aan om binnen een groep goed te kunnen differentiëren. Deze workshop is uitermate geschikt voor trainers die hun training al redelijk onder controle hebben maar inhoudelijk nog niet alles kunnen overbrengen. Veelal trainers die recent zijn gestart met training geven en hiervoor nog geen of nauwelijks opleiding hebben gehad.

 

Doel:

 

De cursist kan na deze workshop bewust inspelen op het vaardigheidsniveau van de speler(s) en hij kan in logische en gestructureerde stappen werken naar een einddoel.

 

Na deze workshop is de cursist bekend met:

1. De wijze waarop methodisch gehandeld kan worden

2. De mogelijkheden die ter beschikking staan om in de methodiek stappen te maken

3. De wijze waarop een inschatting gemaakt kan worden over het vaardigheidsniveau van spelers

4. Het methodisch opbouwen van zowel individuele als groepsvaardigheden

 

Criteria:

 

1. Minimaal aantal deelnemers is 8, maximaal aantal deelnemers is 20.

2. De vereniging dient zelfstandig de uitnodiging naar de deelnemers te verzorgen.

3. De vereniging dient zorg te dragen voor de beschikbaarheid van een theorieruimte, een veld en trainingsmaterialen.

 

Inhoud:

 

Theorie:

- Methodische ontwikkelingsfasen

- Opbouw naar functioneel trainen

- Individuele methodische aspecten

- Groepsmethodische aspecten

- Opdracht

 

Praktijk:

- Methodische opbouw van enkele technische vaardigheden

- Methodische opbouw van enkele tactische speelwijzen

- Functioneel trainen

 

Tijdsduur:

 

De workshop heeft een duur van ongeveer 3 uur en start om 19.00 uur, tenzij anders overeengekomen.

 

Aanmelding:

 

Aanmelding geschied door het volledig invullen van het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.jeugdplan.nl. Na het verzenden van het aanvraagformulier zal een offerte worden toegestuurd welke ondertekent dient te worden door de penningmeester.

 

Beschikbaarheid data:

 

U kunt beschikbare data inzien via www.jeugdplan.nl/agenda. In de rechterkolom van het inlogscherm kiest u de agenda van uw regio. U komt dan in de openbare agenda. Rechts onder in het venster kunt u in het veld “overzicht” het item “afspraken” kiezen. Indien u nu verder door de maanden bladert met de pijlen rechts- en linksboven krijgt u onderin het scherm een overzicht van de beschikbare data te zien.

 

Materialen:

 

De vereniging dient zorg te dragen voor:

- een theorieruimte

- een beschikbaar hockeyveld

- 100 hockeyballen

- 25 pilonnen

- 10 hesjes

 

Alle deelnemers ontvangen tijdens de workshop een reader met naslagwerk over de workshop.

 

Kosten:

 

190,00 € ex. BTW en reiskosten

Ga terug naar het overzicht

Deze opleiding / workshop aanvragen >>